Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Hoe gaat Kraanverhuur Timmerman om met uw persoonsgegevens?

Kraanverhuur Timmerman kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kraanverhuur Timmerman, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kraanverhuur Timmerman verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw emailadres

Waarom Kraanverhuur Timmerman deze gegevens nodig heeft.

Kraanverhuur Timmerman verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Kraanverhuur Timmerman uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Kraanverhuur Timmerman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Worden uw gegevens gedeeld?

Kraanverhuur Timmerman verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kraanverhuur Timmerman. Kraanverhuur Timmerman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kraanverhuur Timmerman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Post- en vestigingsadres:
Kraanverhuur Timmerman

Beilerweg 4
9414 TK
Hooghalen
06-42758808

kvk: 01136353
www.kraanverhuurtimmerman.nl